Downloads   >   Checklist Veiligheidsaspecten Rolstoeltaxivervoer   >   

Checklist Veiligheidsaspecten Rolstoeltaxivervoer

De veiligheid van rolstoelinzittenden tijden het vervoer in taxibussen is niet zonder meer gegarandeerd als u het begrip ‘veiligheid’ in algemene termen beschrijft in uw bestek. Dit aspect moet expliciet beschreven worden. De checklist Veiligheidsaspecten Rolstoeltaxivervoer biedt u hier de juiste aanknopingspunten voor.

 

Checklist Veiligheidsaspecten Rolstoeltaxivervoer