Nieuws   >   Nieuwe bestemmingen voor magnesium   >   

Nieuwe bestemmingen voor magnesium

Magnesium, is dat niet dat materiaal voor de ruimtevaart? Da’s toch veel te duur om toe te passen? Magnesium is toch ontzettend brandgevaarlijk? Zomaar een greep uit gangbare reacties als gevraagd wordt naar het materiaal magnesium. TNO en Syntens bieden het MKB met Innokans de mogelijkheid om nader kennis te maken met magnesium als alternatief voor andere metalen en kunststof. Smartfloor, ontwikkelaar van vloeren voor taxibussen onderzocht in hoeverre magnesium een productverbetering zou opleveren. Herbert Wieland, directeur van Smartfloor vertelt over zijn bevindingen.

Materiaaleigenschappen
Magnesium kan door zijn eigenschappen als laag soortelijk gewicht en dempende kwaliteiten een interessant alternatief zijn. Bovendien hebben geëxtrudeerde magnesiumproducten een grote vormvrijheid. Op advies van Syntensadviseur Jan Jager neemt Smartfloor in 2005 deel aan Innokans om samen met TNO de mogelijkheden van magnesium voor de ontwikkeling van een modulaire vloer te onderzoeken. Wieland ziet mogelijkheden én voordelen voor het alternatieve materiaal: ‘Met de kennis van TNO hebben we nieuwe profielen voor onze vloeren ontwikkeld en materiaalspecifiek advies gekregen. Door het lage gewicht van magnesium biedt het materiaal zeker mogelijkheden voor onze klanten. Een taxibus kan door het juiste gewicht in een gunstiger categorie vallen waardoor er een passagier extra vervoerd mag worden.’ Gewichtsreductie is dan ook het belangrijke eigenschap voor Smartfloor om magnesium toe te passen. Het materiaal presteert verder vergelijkbaar met aluminium en doorstaat daarmee glansrijk de vereiste tests. Als nu ook de materiaalprijs vergelijkbaar is, staat de weg open voor toepassing van magnesium.

Zware eisen
Het komt voor dat een taxibusvloer door het intensieve gebruik reeds na twee jaar versleten is. Dit heeft te maken met het feit dat de inrichting van een bus, afhankelijk van de doelgroepen die moeten worden vervoerd, meermalen per dag wordt veranderd. Een flexibele vloer is hiervoor noodzakelijk. De vloer moet vanzelfsprekend ook aan de zware veiligheidseisen voldoen en slijtdelen moeten tijdig vervangen worden. Voor de busondernemingen is een taxibusvloer dan ook een stevige kostenpost. De benodigde flexibiliteit in combinatie met veiligheid en kostenbesparing vormde het uitgangspunt in het vloerconcept van Smartfloor. Resultaat is een modulaire vloer waarin alleen de slijtdelen vervangen hoeven te worden. Door een slimme combinatie van aluminium met magnesium zijn kosten- en gewichtsreductie in het nieuwe ontwerp optimaal gerealiseerd. Voor productie rest nog één hindernis: de materiaalprijs. Wieland: ‘Op het moment zien we dat de prijs van aluminium spectaculair stijgt. Het is een kwestie van tijd dat magnesium in prijs vergelijkbaar is met aluminium. En als dat eenmaal een feit is, kunnen we met de opgedane kennis en ervaring ook de voordelen van magnesium in onze vloeren toepassen.’

Innovatiepartners
De innovatieve ondernemer onderstreept de rol van innovatiepartners Syntens en TNO. ‘De markt heeft vooral belang bij een lage prijs. Magnesium heeft de naam duur te zijn en had dan ook niet mijn aandacht. Door Innokans is dit veranderd, gewichtsreductie kan voor de klant kostenbesparend werken. Door ontwikkelingen in materiaalprijzen kan magnesium een reëel alternatief worden voor aluminium.’ Wieland merkt echter ook dat onbekendheid met het materiaal bij productiepartners tot vertraging leidt. Smartfloor heeft dan ook behoefte aan samenwerking met extrusieproducenten met magnesiumervaring. Ook hier ondervindt Smartfloor voordelen van de contacten met Syntens en TNO. Beide organisaties hebben een uitgebreid netwerk waarin gezocht wordt naar geschikte samenwerkingspartners. En om te zorgen dat Smartfloor zelf in de goede versnelling blijft voortgaan, heeft Syntens voor Smartfloor tevens de rol van klankbord en aanjager.    [terug]

Meer informatie:
Innokans: http://www.innokans.nl