Nieuws   >   NEN-ISO 10542-1 tot en met NEN-ISO 10542-5   >   

NEN-ISO 10542-1 tot en met NEN-ISO 10542-5

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft op 18 november 2008 de regeling met betrekking tot rolstoelvastzetsystemen en veiligheidssystemen voor passagiers met beperkingen of een handicap aangepast. Deze systemen moeten voldoen aan NEN-ISO 10542-1 tot en met NEN-ISO 10542-5.

 

Smartfloor M1 gecertficeerde vloeren in combinatie met AMF rolstoelvastzetsystemen voldoen aan deze eisen.

 

Klik hier voor een pdf met de volledige tekst uit de Staatscourant.